Udar mózgu

Category: Choroby 30

Udar mózgu należy do najczęściej występujących przyczyn zgonów. Powoduje również trwałe kalectwo lub znaczny zanik samodzielności występujący u osób dorosłych. Możemy podzielić go na udar niedokrwienny oraz udar krwotoczny.

W przypadku udaru niedokrwiennego mamy do czynienia z ogniskowym zamknięciem światła naczynia prowadzącego do przerwania dostaw tlenu oraz glukozy do mózgu, a co wiąże się z zaburzeniami metabolicznymi występującymi na danym obszarze.

Jak rozpoznać udar mózgu?

Udarowi mózgu w przeciwieństwie do zawału serca nie towarzyszy ból. Wśród objawów świadczących o wystąpieniu udaru możemy wymienić znaczące zaburzenia mowy i połykania. Dosyć często przy udarze występują też problemy z poruszaniem, zanik siły i zaburzenia widzenia. Objawy mogą występować w różnych kombinacjach i pojawić się nagle, a nie być spowodowane jakimś urazem. Dosyć często osoby z udarem zaczynają zachowywać się dziwnie, a osoby bliskie szukają racjonalnego wyjaśnienia, tym samym opóźniając pomoc medyczną.

Jak szybko pomóc osobie, która dostała udar?

W przypadku osoby u, której rozpoznano udar należy jak najszybciej zdiagnozować objawy i zareagować na nie. Następnie wezwać pogotowie, które zawiezie osobę do szpitala posiadającego oddział udarowy i zastosuje szybkie leczenie. W chwili rozpoznania udaru ważne jest, by w czasie oczekiwania na pogotowie udrożnić drogi oddechowe osoby dotkniętej przez udar. Należy też wstrzymać się z podawaniem wszelkich płynów, które mogą spowodować zachłyśnięcie.

Jak przebiega leczenie pacjenta po udarze?

Pierwszym krokiem przy udarze w leczeniu szpitalnym jest przeprowadzenie badania za pomocą tomografii komputerowej, które jest jednym z najważniejszym badaniem przeprowadzonym podczas udaru. Jego celem jest wykluczenie wszystkich przyczyn zachorowania, które nie są odpowiedzialne za wystąpienie udaru. Zbyt długie zaburzenie ukrwienia mózgu może spowodować nieodwracalne konsekwencje w postaci obumarcia regionu mózgu dotkniętego udarem. W celu przywrócenia ukrwienia części dotkniętej udarem i przeciwdziałaniu obumarciu jest zastosowanie terapii farmakologicznej.

Zapobieganie udarom mózgu

W dzisiejszych czasach problem udarów dosięga coraz to młodsze osoby. Duży wpływ ma prowadzenie niezdrowego trybu życia jak złe odżywianie, brak ruchu i stosowanie używek. Jak można zabezpieczyć się, więc przed wystąpieniem udaru? Należy zacząć prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zdrową dietę zawierającą niskie zawartości tłuszczów nasyconych oraz bogatą w owoce i warzywa. Należy również zaprzestać nadużywać alkoholu oraz rzucić palenie papierosów. Ważne jest też odpowiednie leczenie przewlekłych schorzeń, które mogą przyczynić się do wystąpienia udaru.

Rehabilitacja po udarowa

W rehabilitacji osoby po udarze powinien brać udział cały personel ułatwiający powrót do prawidłowego funkcjonowania. Po za lekarzem oraz pielęgniarka w jego składzie powinien znaleźć się fizjoterapeuta pomagający przywrócić sprawność, logopeda odpowiedzialny za ponowną naukę wymowy oraz psycholog odpowiedzialny za pozbycie się lęków osoby po udarze.

Źródła: