Społeczne postrzeganie zawodów medycznych

Category: Porady 28 0

computer-1149148_1280Opinie o funkcjonowaniu służby zdrowia są różne. Przeważnie większość osób nie jest ze wszystkiego zadowolonych. Jak jednak postrzegane są zawody medyczne – też bywa rożnie. Nagłaśnia się przypadki niedbalstwa, niekompetencji, zaniedbań, nieodpowiedniego podejścia. Jednak są to w gruncie rzeczy wyjątki. Nie powinny się takie sytuacji zdarzać, że też nie oznacza to, że rzutują one tak bardzo na ogólnie dobry wizerunek zawodów medycznych. Jeśli chodzi o postrzeganie zawodu lekarza – na pewno jest postrzegany jako jeden z najbardziej prestiżowych zawodów. Odpowiedzialnych, wymagających. Ale sami lekarze nie są często dobrze oceniani, nie tylko nawet pod względem kompetencji, co nastawienia, traktowania pacjentów i pozostałego personelu medycznego. Pod tym względem dużo lepszą opinią cieszą się pielęgniarki. Ten zawód jest uznany już nie za tak prestiżowy, ale generalnie kojarzy się pozytywnie, z miłym, pełnym troski podjęciem, choć też w praktyce bywa oczywiście różnie. Podobnie jak w przypadku pozostałych zawodów medycznych, zdania są podzielone.

Źródła:

    Add Comment