Profilaktyka – jak dbać o zdrowie?

Category: Porady 15 0

shutterstock_188109932Coraz więcej mówi się o roli profilaktyki. Tak naprawdę może mieć ona bardzo duże znaczenie, w przypadku wielu chorób, w tym chorób uznawanych za tzw. choroby cywilizacyjne. Rola profilaktyki jest bardzo duża, coraz większe nakłady są na nią przeznaczane. Jednak nie zawsze są one wydatkowane w prawidłowy sposób. Duża rolę do odegrania ma więc sprawa promocji zdrowia. Już coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, czym jest zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie, a przede wszystkim aktywność fizyczna. Wielka rolę mają odgrywać także badania profilaktyczne. Jednak te niekonieczne są dobrze promowane, w związku z tym nie przemawiają one do większości populacji. A tymczasem tylko wykonywanie ich na większości populacji, faktycznie ma znaczenie dla ogólnej profilaktyki. Tak jest choćby w przypadku dwóch najpowszechniejszych i najbardziej promowanych badań, skierowanych do kobiet, czyli do badania cytologicznego, mającego znaczenie w profilaktyce raka szyjki macicy oraz badań obrazowych piersi. Słynne mammobusy, jak się okazuje, często święcą pustkami. Jednak wcale nie jest tak, że to głupota, zaniedbania, niechęć kobiet powoduje taki stan rzeczy. W przypadku mammobusów – nie cieszą się one po prostu dobrą sławą. Z różnych względów. Badania mammograficzne nie są już uznawane za najważniejsze w profilaktyce raka piersi. Obecnie stosuje się także inne, dodatkowe, uzupełniające lub zastępcze badania obrazowe, mniej szkodliwe, a za to nierzadko dające lepsze efekty. Tymczasem mammobusy, nierzadko są wyposażone w sprzęt starego typu – nie tylko mniej sprawny i mniej precyzyjny, ale też nierzadko bardziej szkodliwy – ze względu na dawki promieniowania. Stad narastająca niechęć kobiet do takich badań. Tymczasem lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu informowanie ich, jakie mają w tym względzie możliwości i prawa – każda kobieta może skorzystać z badań piersi, w przypadku, gdy sama zauważy coś niepokojącego lub gdy jest w grupie ryzyka – np. w jej rodzinie zdarzały się przypadki raka piersi albo jest w grupie ryzyka ze względu na wiek, czyli jest po 50. Kobietom po 50. Roku życia przysługują takie bezpłatne badania okresowe, w jej rejonowej przychodni. Bezpłatne, a nawet bez skierowania w niektórych przypadkach. Tak więc tutaj raczej chodzi o chęć poinformowania kobiet o tym, co im przysługuje naprawdę, a nie chęć zarabiania a pacjentkach, w ramach różnych programów profilaktycznych, bo do tego się to na ogół sprowadza. Tak więc wiedza i samoświadomość kobiet mogą im w tym pomóc najbardziej.

Źródła:

    Add Comment