Popularne i mnie popularne specjalizacje medyczne

Category: Porady 26 0

5404d09625cfd_oMedycyna jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin. Jest kluczowa w rozwoju ludzkości, dlatego tak wielki kładzie się nacisk na to, by się rozwijała. Nowoczesna medycyna idzie w kierunku coraz węższych i coraz bardziej specjalistycznych dziedzin. Stąd zapotrzebowanie na specjalistów. Obecnie lekarz, który chce w Polsce wykonywać wyuczony zawód, musi ukończyć jedną z proponowanych specjalizacji. Jest ich naprawdę dużo, więc możliwości wyboru teoretycznie jest sporo. Jednak tak naprawdę mnóstwo czynników decyduje o tym, kto jaka specjalizację wybiera. Nie tylko chodzi o same zainteresowania medyczne danego adepta medycyny, choć te oczywiście są bardzo ważne. W końcu jest to praca wymagająca zaangażowania i wiedzy, chęci pogłębiania swojej wiedzy, uczenia się. Każda ze specjalizacji wymaga też nieco innych predyspozycji – zarówno w zakresie umiejętności, predyspozycji psychicznych (np. onkologia, psychiatria, pediatria), a nawet fizycznych (np. chirurgia – wymaga odpowiedniej kondycji, zdrowia, sprawności fizycznej). Ważne są także zdolności komunikacyjne danego adepta medycyny – np. niektórzy nie bardzo radzą sobie z kontaktem z ludźmi – taki lekarz więc nie powinien być np. lekarzem rodzinnym – ta specjalizacja wymaga umiejętności komunikacyjnych w najwyższym stopniu, umiejętności nawiązania kontaktu, rozmowy, wymaga też pewnego specjalnego zaangażowania, pochylenia się nad problemem pacjenta, pokierowania go, wysłuchania – w końcu jest to lekarz, do którego pacjent trafia z różnymi dolegliwościami, więc określenie ich przyczyn, wybranie dalszej drogi leczenia w dużej mierze zależy właśnie od takich umiejętności interpersonalnych. Jeśli ktoś ma nieuprzejme podejście, nie lubi kontaktu z ludźmi, nie umie ich słuchać i rozmawiać z nimi – zdecydowanie nie jest to specjalizacja dla niego. Jednak i dla takich osób znajdą się w medycynie odpowiednie specjalizacje. Choćby chirurgia – chirurg zajmuje się już zdiagnozowanym pacjentem, patomorfologia, medycyna sądowa. Także np. radiologia zakłada właściwe na ogół ograniczony kontakt z pacjentem – badania tego typu w nowoczesnej formie wykonuje się szybko, w niektórych przypadkach przed rozpoczęciem badania jest potrzeby krótki wywiad lekarski – jednak tutaj też jest to bardzo ograniczony kontakt. Zaś lekarz radiolog bardzo dużo czasu poświęca na opisywanie gotowych już badań, na diagnozowanie na podstawie wykonanych badań obrazowych. Generalnie zawód lekarza musi iść w parze z dużą odpornością psychiczną. Jednak tak naprawdę są takie specjalizacje, które wymagają szczególnych predyspozycji w tym zakresie, są też takie, które tak naprawdę nie narażają lekarza na ciągły kontakt z bardzo trudnymi i traumatycznymi przeżyciami. Dlatego także na tej podstawie warto wybierać specjalizacje – niektóre są spokojniejsze, niektóre – bardziej nerwowe, gdyż w ich przypadku zawsze działa się na najwyższych obrotach. Do tych ostatnich należy np. medycyna ratunkowa – nie jest to specjalizacja dla osób słabych fizycznie i psychicznie, wymaga zawsze szybkości i precyzji działania, podejmowania szybko działań, ale też jest to dziedzina, która wymaga umiejętności przywódczych – lekarz jest szefem ekipy, która przyjeżdża na miejsce zdarzenia, musi umieć zbudować sobie autorytet i musi umieć szybko podejmować działania, za które bierze odpowiedzialność. Taka specjalizacja, czy też w ogóle praca w pogotowiu ratunkowym wymaga również sprawności fizycznej, dobrej kondycji. Akcje ratunkowe w końcu są przeprowadzane w różnych warunkach, poza tym jest to praca zmianowa, także w godzinach nocnych – są zaś takie specjalizacje, które nie będą wymagać brania nocnych dyżurów. Co innego medycyna rodzinna – tutaj proces wykrywania i leczenia chorób jest dłuższy, tak samo np. w przypadku radiologii – ta odpowiedzialność za dane zadania może się więc tak naprawdę rozmywać, często badania trzeba powtarzać. Inaczej jest np. w przypadku chirurga – on musi działać w ciągłym stresie i napięciu, by móc wykonać jak najlepiej, szybko, na bieżąco dane zadanie, a skutki jego działań – także niestety tych nieudanych – są od razu widoczne i mogą mieć określone konsekwencje. Wiele też zależy od tego, czy dany adept medycyny raczej wyobraża sobie swoją przyszłą karierę w szpitalu, czy też woli prywatną praktykę lub też czy chce łączyć te możliwości. Nie na wszystkie specjalizacje jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o praktykę prywatną – są takie dziedziny, gdzie jest to rozpowszechnione, np. ginekologia, są takie, gdzie nie ma to znaczenia.

Źródła:

    Add Comment